“An objective without a plan is a dream”

Douglas McGregor

ÉS Coworking

Les necessitats dels “clients” són les que ens mouen a buscar una resposta, teixin xarxes amb diversos professionals.

ÉS Crowdfunding

No podem esperar sempre una resposta pública a nivell econòmic, però creiem que la voluntat d’acció comunitària de la gent mou muntanyes.

ÉS Comunitària

Busquem un impacte en l’entorn que millori la vida de les persones.

ÉS Professional

Ajudem aquells que poden ajudar, així doncs incidim en la formació dels professionals de diferents àmbits.

ÉS Solidària

De vegades farem coses per “amor a l’art”, si creiem que tenen sentit i força transformadora; sabem que té un risc, però ens agrada afrontar-lo. 

ÉS Honesta

Un cop esgotades les opcions, si no ho podem fer senzillament no ho fem. La sinceritat és un dels valors més preuats i s’ha de mantenir.