El mètode inncredu


El conflicte social
 és el desequilibri temporal en la cohesió d’un sistema social, causat per elements dissidents, que pretenen restablir un nou equilibri, fonamentat en unes bases noves

El conflicte, des d’una mirada psicològica, es tracta d’una situació donada per una discordança entre les
tendències o els interessos d’algú i les imposicions externes.


Des d’Inncredu
creiem que un conflicte és una oportunitat per al creixement social i personal.

Volem abordar els conflictes, que neixen d’una realitat concreta (grup social) , des d’una perspectiva pròpia, que anomenem mètode Inncredu.